top of page

japan

naoshima coop. naoshima, 2010

naoshima coop. naoshima, 2010

naoshima bell. 2010

naoshima bell. 2010

kyoto temple lanterns. 2010

kyoto temple lanterns. 2010

girls in naoshima water. 2010

girls in naoshima water. 2010

dog in baby carriage.  tokyo 2010

dog in baby carriage. tokyo 2010

tomoyo in la jete. tokyo, 2010

tomoyo in la jete. tokyo, 2010

mermaid. naoshima, japan 2010

mermaid. naoshima, japan 2010

shooting yayoi. naoshima, japan 2010

shooting yayoi. naoshima, japan 2010

ando museum. naoshima, japan 2010

ando museum. naoshima, japan 2010

suspicious cat. kyoto, 2010

suspicious cat. kyoto, 2010

sumo ring ring. tokyo, 2010

sumo ring ring. tokyo, 2010

bar on pooh. tokyo 2010

bar on pooh. tokyo 2010

tokyo curtains. tokyo, 2010

tokyo curtains. tokyo, 2010

musicians & fangirls in shibuya.

musicians & fangirls in shibuya.

bottom of page